HAKKIMIZDA


İstanbul, Kocaeli,İzmir, Mersin gümrüklerinde faaliyet gösteren firmamız, Gümrük Müşavirleri ve Gümrük Müşavir Yardımcılarından oluşan güçlü kadrosu ile yürürlükteki Gümrük Kanun ve Yönetmelikleri ile ilgili diğer kurumların Kanun ve Yönetmelikleri çerçevesinde asıl ve tek iştigali Gümrük Müşavirliği hizmetlerini ve danışmanlık hizmetlerini, 1987 yılından bu yana titiz çalışmalarla, zamanında ve eksiksiz yerine getirmektedir.  Şirketimiz 4458 sayılı Gümrük Kanununa göre yeniden kurulmuş ve halen taşımakta olduğu unvanı almıştır. Firmamız İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği üyesidir.

NEDEN YEDİTEPE?

Müşterilerimizin ticari menfaat ve yasal haklarının korunmasına özen gösterirken kamu menfaatinin korunmasını da öncelikli sorumluluğumuz kabul eder, işlerimizi bu bilinçle yönetiriz.
Tüm faaliyetlerimizde Türkiye Cumhuriyeti Anayasası başta olmak üzere tabi olduğumuz tüm ulusal mevzuata ve Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu tüm uluslararası anlaşmalar ve düzenlemelere uyarız.
Güvenilirlik, tarafsızlık ve bağımsızlık tüm iş ilişkilerimizde bize yön veren temel ilkelerdir.
Doğruluk ve şeffaflığı, tüm iş süreçlerimizde ve ilişkilerimizde öncelikli değerlerimiz olarak kabul ederiz.
Bilgi güvenliğine önem verir, müşterilerimize ait özel ticari bilgileri paylaşmaz, çalışanlarımız tarafından paylaşılmasına göz yummayız.
Sürekli gelişim ve ilerlemeye inanır, kendimizi,bilgimizi,teknolojik altyapımızı sürekli yeniler güncel tutarız.
Hizmetimizin devamlılığı,müşterimizin memnuniyeti için tecrübeli personel istihdam ederiz.