HİZMETLERİMİZ


 • Serbest dolaşıma giriş rejimi işlemleri
 • İhracat rejimi işlemleri
 • Transit rejimi işlemleri
 • Ekonomik etkili gümrük rejimleri işlemleri;

a-Antrepo rejimi
b-Dahilde işleme rejimi
c-Gümrük kontrolü altında işleme rejimi
d-Geçici ithalat rejimi
e-Hariçte işleme rejimi

 • İşgüm ,Kontrol Belgesi, Garanti Belgesi, Gözetim Belgesi, İthalat Kayıt Belgesi,Zirai Karantina,TSE işlemleri
 • Firma Takip Uygulaması
 • İhracatçı Birlikleri kayıt işlemleri
 • Gümrük tarife pozisyonu tespiti ve gümrük vergi hesaplamaları
 • Dolaşım belgeleri ve menşe sertifikaları hazırlanması ve tasdik işlemleri
 • Serbest Bölge işlemleri
 • Elektronik Arşiv