GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ HİZMETLERİ


 • Serbest dolaşıma giriş rejimi işlemleri
 • İhracat rejimi işlemleri
 • Transit rejimi işlemleri
 • Ekonomik etkili gümrük rejimleri işlemleri;
 • a-Antrepo rejimi
  b-Dahilde işleme rejimi
  c-Gümrük kontrolü altında işleme rejimi
  d-Geçici ithalat rejimi
  e-Hariçte işleme rejimi

  • İşgüm ,Kontrol Belgesi, Garanti Belgesi, Gözetim Belgesi, İthalat Kayıt Belgesi,Zirai Karantina,TSE işlemleri
  • Firma Takip Uygulaması
  • İhracatçı Birlikleri kayıt işlemleri
  • Gümrük tarife pozisyonu tespiti ve gümrük vergi hesaplamaları
  • Dolaşım belgeleri ve menşe sertifikaları hazırlanması ve tasdik işlemleri
  • Serbest Bölge işlemleri
  • Elektronik Arşiv