DIŞ TİCARET DANIŞMANLIK HİZMETLERİ


  • Dış ticaret mevzuatı danışmanlığı
  • İthalat, ihracat, kambiyo, menşe kuralları mevzuatı danışmanlığı
  • Serbest bölge mevzuatı danışmanlığı
  • Teşvik mevzuatı danışmanlığı
  • Gümrük rejimleri danışmanlığı
  • Gümrük idareleri tarafından verilen Dahilde işleme izni için danışmanlık