SON EKLENEN MEVZUATLAR


05.04.2013 tarihinde 2013/1638-NA sayı ile T.C. Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetim Genel Müdürlüğü’ne, “Kapsam Dışı Uygulaması” ile ilgili yazdığımız yazıya gelen cevap yazısı ve T.C. Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetim Genel Müdürlüğü’nün Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne yazdığı “Geri Gelen Eşya İthalatı” konulu yazıları.

Geri Gelen Eşya İthalatı

Kapsam Dışı Uygulaması

Kapsam Dışı Genel Yazı

 

 

Firmaların red ile sonuçlanan TAREKS Başvuruları için mükerrer müracaatta bulunmaları durumunda denerim işlemleri tekrar edilmeden Ekonomi Bakanlığına bildirilmek üzere Grup Başkanlığına iletilecek Başkanlıkça uygun görülmesi halinde yeniden yapılan denetimin uygun sonuçlanması durumunda ilgili gümrük müdürlüğüne uygunsuzluğun düzeltilmesine dair İthalat Birimlerince yazılı bildirim yapılacaktır.

Genelge

 

 

Antrepo Eşya Devrinde Damga Vergisi Hakkında Duyuru

Eşya Devrinde Damga Vergisi

 

İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'nün 24 Saat Esaslı Çalışma ile ilgili AHL Kargo Gümrük Müdürlüğü'ne göndermiş olduğu yazı

Eşya Devrinde Damga Vergisi